מחיפה עד רמת חובב, מתל אביב לאמזונס, מהקישון עד אשקלון, מסין עד הקוטב הצפוני. גרינפיס ישראל. 20 שנה של נצחונות, באויר, ביבשה ובים

ביטול התחנה הפחמית

אחרי 7 שנות מאבק עיקש בחברת החשמל ומשרד האנרגיה, הצלחנו לעצור את הקמתה של תחנת כח פחמית נוספת באשקלון. במידה והייתה מוקמת הייתה זו תחנה פחמית שלישית בישראל.

בכך מנענו את התוצאות ההרסניות של תחנה נוספת ומזהמת לבריאותם של תושבי אשקלון ועלייה של למעלה מ- 10% בפליטות גזי החממה של ישראל. במסגרת המאבק קראנו לממשלות ישראל להצטרף לשאר המדינות המפותחות בעולם ולקדם שימוש באנרגיותה מתחדשות דוגמת אנרגיה סולארית.

אתם משפיעים

הצטרפו למאבק הקרוב ללבכם

Click me for a modal

הצטרפו למאבק הקרוב ללבכם

וחתמו על העצומה של המהפכה הסולארית להסרת החסמים העומדים בפני אנרגיה סולארית בישראל.