מחיפה עד רמת חובב, מתל אביב לאמזונס, מהקישון עד אשקלון, מסין עד הקוטב הצפוני. גרינפיס ישראל. 20 שנה של נצחונות, באויר, ביבשה ובים

אתם משפיעים

הצטרפו למאבק הקרוב ללבכם

Click me for a modal

הצטרפו למאבק הקרוב ללבכם

וחתמו על העצומה של המהפכה הסולארית להסרת החסמים העומדים בפני אנרגיה סולארית בישראל.